eXIT

Acompanyament Extreme It

Les necessitats de cada projecte són úniques i també les solucions que millor s'hi adapten.

Ens aliniem amb els teus objetius i compartim els reptes per a obtenir els millors resultats.

Descobreix l'acompanyament TIC d'eXIT.

Casos d'Èxit

Projecte 01

Explora el potencial de Sharepoint

Renfe i SNCF s’han unit per oferir serveis d’alta velocitat entre França i Espanya. L’organització necessita dotar-se de la infraestructura tecnològica necessària i donar a conèixer els seus nous productes.

01
Renfe-SNCF en Cooperació Aplicacions

Explora el potencial de Sharepoint
Explora el potencial de Sharepoint
Plataforma tecnològica
 • Necessitat
  • L’organització necessita dotar-se d’una plataforma tecnològica que permeti crear i desenvolupar l’arquitectura TI de l’empresa.
  • La plataforma ha de permetre el desenvolupament i integració de la web corporativa, la intranet, i la extranet, entre d’altres.
 • Actuació

  Proposar i desplegar una plataforma tecnològica basada en una granja de servidors Microsoft SharePoint en un cloud privat.

 • Benefici
  • El client disposa d’una plataforma tecnològica unificada, escalable i coherent amb la seva política i know-how, evitant la creació d’un ecosistema de complex govern.
  • El client evita haver de dedicar recursos a la gestió de la infraestructura, al disposar d’un servei gestionat conforme a un SLA.
Tancar
El lloc web corporatiu
 • Necessitat

  Renfe-Sncf necessita una web corporativa per informar sobre els productes i serveis que ofereix així como promocionar i estimular la compra.

 • Actuació
  • Web corporativa com element central de la Presència Online de la marca, amb un marcat perfil pedagògic i promocional i amb continguts organitzats al voltant del producte amb la intenció d’estimular la reserva.
  • Integrada amb la plataforma de reserves Navitaire.
  • Disseny modern, responsive, dotat de megamenús, atorga gran importància a les imatges, la usabilitat i la presentació dels continguts. Tots ells es poden compartir en xarxes socials.
  • El lloc web s’ha conceptualitzat i dissenyat sense requeriments ni limitacions tècniques imposades per la pròpia solució tècnica escollida, Microsoft SharePoint.
 • Benefici
  • Els usuaris poden conèixer tota la informació relacionada amb els destins i trajectes oferts així com els avantatges de viatjar en tren.
  • Els usuaris poden consultar la disponibilitat i realitzar la reserva de llurs billetes integrant-se amb les webs de comercialització de les empreses matrius (Renfe i SNCF).
  • El lloc web encapçala la llista dels llocs web més moderns i atractius construïts sobre Sharepoint, publicada per topsharepoint.com.
  • Els usuaris que administren i gestionen el contingut del lloc web disposen de totes les plantilles i eines necessàries per fer créixer i evolucionar el lloc sense necessitat de recórrer a personal tècnic especialitzat.
Tancar
Projecte 02

Agilització dels processos orientats a Venda

Mitjançant la implantació d'aplicacions locals de gestió, els departaments de Comunicació, Màrketing i Vendes optimitzen el fluxe d'informació i fomenten el treball col·laboratiu.

02
Intranet SonyAplicacions

Agilització dels processos orientats a Venda
Agilització dels processos orientats a Venda
Gestió eficient del Cicle de Vida de Producte (PLM)
 • NECESSITAT

  Construir, unificar i comunicar la informació de producte mitjançant el treball col·laboratiu dels departaments involucrats en el cicle de vida del producte: Comunicació, Marketing i Vendes.

 • ACTUACIÓ

  Desenvolupament de Kinfo com aglutinador de diverses aplicacions (Internet / Intranet / Escritori / Mobile) al voltant del producte i el seu cicle de vida; cadascuna especialitzada en les activitats en què participen els diferents departaments involucrats.

  L'esmentada acció actua també per a:

  • Centralitzar la informació de producte local en aplicacions locals.
  • Gestionar i comunicar el cicle de vida en els productes als clients.
  • Unificar la informació de producte en un únic sistema d'informació.
 • BENEFICI

  La informació dels productes de la companyia flueix des del seu llançament fins a ser discontinuat. Es facilita la comunicació interna, amb informació actualitzada de producte i centralitzada internament, així com l'externa, on la informació és enviada automàticament als clients de forma regular.

  La unificació de la informació de producte en un únic sistema d'informació s'ha traduït en una més gran eficiència del grup, un increment del coneixement de producte en totes les àrees i ha permès el fàcil desplegament de noves aplicacions basades en producte.

  En xifres:

  • Kinfo ha generat més de 130.000 avisos electrònics / any amb informació de llançaments de producte, promocions, canvis de preus, etc adreçats a empleats, clients i punts de venda.
  • Més de 260 empleats han treballat amb aquestes aplicacions en els darrers 8 anys.
Tancar
Connexió de la força de vendes
 • NECESSITAT

  La xarxa de vendes requereix en tot moment la informació necessària para gestionar-se i reportar a la companyia superant un dels handicaps clau en el seu esforç: la mobilitat.

 • ACTUACIÓ

  Creació d'un entorn a mida centralitzador de totes les operatives necessàries per a l'activitat de l'equip de vendes. L'accés des d'equips portàtils facilita l'esmentada activitat independentment de si són a l'oficina o de visita comercial.

  Desenvolupar les aplicacions de gestió a mida per a toda la força de vendes de la companyia.

  Amb el temps, l'aplicació principal s'ha batejat com “Portal de Vendes” i s'ha convertit en l'aplicació indispensable en tot l'equip de vendes per al territori nacional

 • BENEFICI

  L'equip de vendes guanya agilitat en la seva tasca sobre el territori, a través de:

  • Planificació, reporting i compartició en temps real de la informació generada en les visites a clients.
  • Millor rendiment comercial al disposar d'informació més completa: característiques de productes, preus, disponibilitat…
  • Visió de l'estat de tots els seus comptes mitjançant eines de Business Intelligence.
Tancar
Implementació de solució de Business Intelligence
 • NECESSITAT

  Fer arribar diàriament a cada usuari de la companyia, en funció de la seva posició i responsabilitat, els informes i indicadors de negoci que són del seu interès i vitals per a l'acompliment de les seves activitats sigui quina sigui l'àrea funcional.

 • ACTUACIÓ

  Desenvolupament dels processos de transformació de dades mitjançant l'aplicació transformacions ETL (Extract, Transform and Load) per generar els magatzems de dades (data warehouse i data marts) necessaris per les eines de BI (Business Intelligence).

  Per a aquesta implementació conjuguem el potencial de Qlikview i Pentaho.

 • BENEFICI

  La informació generada diàriament i emmagatzemada als magatzems de dades dissenyats són la base en la què es sostenen les eines de BI (quadres de comandament, informes, KPI’s) que consulten diàriament todos els empleats de la companyia, especialment la Direcció.


  Miguel Ángel Río Lozano


  El millor de la col·laboració amb eXIT: la ferma voluntat de servei juntament amb la capacitat per sentir com a pròpies les nostres necessitats que tenen tots els seus empleats fent d'eXIT una empresa diferent a la resta. Et sents molt còmode al treballar amb ells ja que la freda relació client-proveïdor desapareix, tens sempre la sensació d'estar treballant amb el teu propi equip tècnic.

  Miguel Ángel Río Lozano Responsable Gestió del Canvi i Desenvolupament Solucions IT a Sony

Tancar

Tancar
Projecte 03

Quimera: El Nostre CRM Social amb resultats

Plataforma Social CRM centrada en els 4 eixos de les xarxes socials: Aplicacions per aconseguir l'engagement dels seguidors, Segmentació dels seguidors, Comunicació adreçada al target i Estadístiques transversals i creuades dels objetius anteriors.

03
QuimeraAplicacions

Quimera: El Nostre CRM Social amb resultats
Quimera: El Nostre CRM Social amb resultats
Aplicacions per aconseguir l'engagement dels nostres seguidors
 • NECESSITAT

  Aconseguir l'engagement dels seguidors de la marca resulta impossible amb una simple estratègia de publicació a la pàgina de fans, l'estratègia ha de basar-se en les aplicacions en les xarxes socials.

  Les xarxes socials són entorns propietaris i per tant aliens a la nostra propietat i control, és imprescindible unificar, centralitzar i gestionar totes les nostres aplicacions en les xarxes socials en una única plataforma per convertir-lo en un entorn governable.

 • ACTUACIÓ

  Dissenyem, desenvolupem i evolucionem constantment Quimera com una plataforma des d'on les marques puguin gestionar les seves aplicacions a les xarxes socials.

  La nostra dilatada experiència en el desenvolupament de complexes aplicacions a xarxes socials ens permet facilitar la creació i publicació d'aplicacions des de Quimera.

  La participació i activitat dels seguidors de les marques a les aplicacions publicades ens permet recolectar i processar informació estadística de gran valor per conéixer els perfils dels seguidors.

 • BENEFICI

  Amb Quimera les aplicacions a les xarxes socials deixen de ser accions aïllades i amb baix ROI per a convertir-se en accions que sumen i acumulen valor de forma aliniada amb l'estratègia.

  De la participació dels seguidors de la marca en les aplicacions obtenim llurs perfils i creem segments precissos.

  Simplifiquem el desenvolupament d'aplicacions a les xarxes socials a l'unificar per a totes les aplicacions de la marca: la seva estratègia, la seva presència, les mètriques i els KPI’s del seu negoci.

Tancar
Segmentació i qualificació dels seguidors
 • NECESSITAT

  Les xarxes socials són les propietàries dels seguidors de la marca, és necessari que la inversió realitzada en les xarxes socials generi una base de dades qualificada i propietat de la marca.

  La marca ha de disposar de la seva pròpia base de dades de seguidors i és imprescindible que pugui conéixer amb precisió els segments als què pertanyen.

 • ACTUACIÓ

  Quimera identifica tots els seguidors que participen en les accions realitzades en les xarxes socials i els classifica en els segments que la marca defineixi en la seva estratègia.

  Els segments d'usuaris identificats són la base en la resta de mòduls de Quimera: personalització de les aplicacions segons segments, comunicació adreçada als segments i estadístiques diferenciades per segments.

 • BENEFICI

  La fidelitat de l'usuari, la seva participació en les accions realitzades i l'engagement dels seguidors augmenta proporcionalment quan la estratègia te en consideració els segments als que pertanyen els seguidors de la marca.

  Permet la generació continua d'una base de dades (CRM) de seguidors qualificada (amb informació real de l'usuari i la seva activitat), segmentada i propietat de la marca.

Tancar
Comunicació adreçada al target
 • NECESSITAT

  Les accions i la comunicació per a que sigui efectiva ha d'adrerçar-se al target, en els canals socials som invisibles si arribem a tots els usuaris amb el mateix contingut.

  Les xarxes socials imposen llurs propis mètodes de comunicació i promoció per arribar als seguidors, habitualment amb un cost per ser la forma de monetizar llur negoci.

 • ACTUACIÓ

  Quimera permet arribar als nostres seguidors utilitzant els segments definits per la marca i per diversos canals: notificacions, email, publicacions en el mur,…

  La gestió de aplicacions de Quimera possibilita que en la Fan Page de la marca les aplicacions disponibles s'adaptin al perfil de cada seguidor que la visita.

 • BENEFICI

  En cada nova acció a las xarxes socials la marca utilitza la seva base de dades de seguidors per potenciar el llançament i sense costs de comunicació i promoció.

  Arribar a l'usuari amb el misstage i les accions adaptades al seu segment garanteixen la seva fidelitat i participació en totes les accions de la marca.

Tancar
Estadístiques de la base de dades de seguidors
 • NECESSITAT

  Habitualment acumular seguidors es l'únic objectiu de les marques en llurs accions a las xarxes socials, sense considerar que el més important és conéixer els seguidors i arribar a ells de la forma més personalitzada possible i per altres canals.

  Superar la dificultat de seguir unes directrius en mètriques i KPI’s de les accions de les marques en les xarxes socials que provoquen la impossibilitat de mesurar el seu ROI de forma consistent i comparable.

 • ACTUACIÓ

  Des de Quimera es permet analitzar i conéixer la base de dades de seguidors de la marca des d'una única aplicació i sense necessitat d'accedir a les estadístques de cada xarxa social.

  Quimera recolecta i presenta informació dels seguidors en llur activitat i resposta a les accions realitzades al llarg del temps.

 • BENEFICI

  Integrar les aplicacions i accions sota Quimera permet analitzar des de una única plataforma i de forma centralitzada y per  tant comparable els resultads, KPI’s i ROI de totes les campanyes de la marca.

  Conéixer els seguidors que té la marca en cada moment, així com la resposta individualitzada a les accions que es desenvolupen permet una millora i ajustament constant que augmenta exponencialment el ROI de les campanyes en les xarxes socials.

Tancar
Projecte 04

Plataforma SaaS de gestió i comercialització elèctrica

Facilita les operacions de Compra/Venda en el mercat Diari i el mercat Intradiari de l'electricitat, así como la prestación del servei i l'accés a la informació d'una forma universal i transparent a tots els seus clients (productors d'energia elèctrica).

04
SAASAplicacions

Plataforma SaaS de gestió i comercialització elèctrica
Plataforma SaaS de gestió i comercialització elèctrica
Sistema centralitzat d'informació i operacions
 • NECESSITAT

  Centralitzar tota la informació requerida pel representant en un únic sistema d'informació per donar suport a la presa de decisió en la Compra/Venda d'electricitat que IntraEnergia ha de realitzar els 365 dies de l'any.

  Les operacions de Compra/Venda d'electricitat en el mercat Diari i en el mercat Intradiari requereixen que l'agent disposi d'un gran volum d'informació que s'actualiza cada 4 hores. Aquesta informació prové d'una gran varietat de fonts d'informació (mercat, producció dels clients, preus de l'electricitat).

 • ACTUACIÓ

  Desenvolupament d'un conjunt de processos automàtics i desatesos que s'encarreguen d'accedir a múltiples fonts d'informació de forma periòdica al llarg del dia i cada dia de l'any:

 • BENEFICI

  El client ja no ha de recopilar informació manualment. La plataforma centralitza toda la informació necessària per a les operacions diàries de Compra/Venda en les 6 finestres temporals que ofereix el mercat Intradiari.

  En aquest tipus d'escenari, amb disponibilitat d'informació al moment (en real time) és la clau de l'èxit, aconseguint multiplicar el nombre de clients sense necessitat d'incrementar el nombre d'agents.

Tancar
Creació de Comandaments per a Operacions
 • NECESSITAT

  El representant del mercat en cada operació de Compra/Venda ha de gestionar un volum ingent d'informació què evoluciona de forma continua al llarg de les 24 hores del dia: És necessari facilitar el creuament de la informació generada pel mercat amb la informació rebuda de totes les centrals de producció d'energia elèctrica a les que representa de forma agregada.

 • ACTUACIÓ

  Anàlisi i definició d'una aplicació de quadre de comandament per al representant que està operant en el mercat. Aquest agrega, sumaritza i presenta la informació rellevant del mercat i de les centrals de producció per a una correcta presa de decisió en cada operació de Compra/Venda d'energia elèctrica.

 • BENEFICI

  El representant realitza totes les operacions de mercat diàries des del quadre de comandament desenvolupat a la plataforma IntraEnergia, sense necessitat de connectar i gestionar les diferents fonts d'informació (REE, OMEL, Telemedida,…)

  Realitza la presa de decisió així com la generació de l'operació de Compra/Venda directament des del mateix quadre de comandament assegurant que el volum i preu de l'operació es troba liure d'errors.

Tancar
Automatització i processat de la informació de tercers
 • NECESSITAT

  Per aconseguir els millors resultats com representant és imprescindible disposar pràcticament en temps real de la informació sobre l'energia elèctrica produïda per totes les centrals elèctriques de tots els clients representats.

 • ACTUACIÓ

  Disseny, desenvolupament i integració en la plataforma IntraEnergia dels processos automàtics que s'encarreguen de connectar, llegir (telemedida) i emmagatzemar de forma remota la informació d'energia disponible en tots els comptadors elèctrics de tots els clients.

 • BENEFICI

  Toda la informació recollida pels processos d'adquisició automàtics és processada per a que pugui ser presentada de forma resumida en la plataforma IntraEnergia i consultada per tots els usuaris de la plataforma.

  Els clients o productors poden consultar en temps real la producció de totes les seves centrals.

  Els representants milloren la seva operativa diària amb el mercat, gestionant el seu temps de forma més eficient i, comercialment, es guanya competitivitat en un mercat amb marges comercials molt ajustats.

Tancar
Confien en la nostra companyia:

+Veure més projectes

Solucions per a:

Solucions per aBusines Solutions

Des d'eXIT col·laborem amb i per al departament IT, amb l'objectiu de conéixer l'estat actual i necessitats reals, identificar les oportunitats de millora i aliniar tot en una estratègia IT que progressi fins assolir objectius a mitjà termini.

Analitzem i dissenyem conjuntament per a desenvolupar i posar en marxa les aplicacions empresarials que permetin optimitzar i donar valor a les diferents àrees de negoci. No només en la consultoria i desenvolupament, també incorporem la formació a l'equip en tecnologies específiques i el suport necessari durant tot el cicle de vida del software, convertint-nos en el company de viatge ideal.

A eXIT tenim els coneixements i aptituts estratègiques i tècniques per a poder sumar en tots els camps de la vostra estratègia TIC, l'optimització d'aplicacions i el disseny d'infraestructures..

Productes
 • Software a mida

  Quan no existeix al mercat cap solució o aplicació que cobreixi totes les necessitats, eXIT actua com software factory especialitzada en solucions a mida: analitza les necessitats particulars i proposa la millor solució tecnològica.

  A més, integra la solució de forma natural amb aplicacions existents: ERP, CRM, BPM,… i facilita el procés d'adopció i acompanyament dels empleats durant el procés de canvi. Tot orientat a garantir la continuïtat del negoci en tot moment.

 • Portals col·laboratius

  Millora els processos de la teva organització facilitant els processos de comunicació i col·laboració dels departaments i equips mitjançant la implementació d'una Intranet corporativa o una Extranet de col·laboració: Agilitza l'intercanvi d'informació i incrementa l'eficiència dels processos de negoci.

  Coneixem les millors solucions i aplicacions del mercat per al desenvolupament i posada en marxa de plataformes col·laboratives per a empresa, i en especial sobre Microsoft SharePoint: on premise o en cloud (Microsoft 365).

 • ERP

  Implanta un Entreprise Resource Planning (ERP) a la teva empresa per crèixer al teu propi ritme. Des de la base actual, pots adaptar-te gradualment a allò que la teva empresa vagi necessitant funcionalment i estructuralment, amb tot allò que ofereix Microsoft Dynamics NAV om ERP consolidat. A més triar eXIT com partner aportarà al projecte un valor afegit en el que es refereix a la capacitat dels seus professionals de cercar solucions més enllà del concepte Dynamics NAV, sumant .NET, Web y demés tecnologies Microsoft, i trobant la millor solució per als reptes particulars de cada departament.

 • CRM

  Les relacions amb els seus clients actuals i els seus clients potencials són actualment la columna vertebral del seu negoci. La solució tecnològica que utilitzi per a desenvolupar les seves activitats comercials a la seva companyia ha d'estar integrada en el seu ERP i tenir la mateixa importància.

  Si teniu previst realitzar una implantació d'una solució CRM en el seu negoci, des d'eXIT com soci de Microsoft podem ajudar-lo a la posada en marxa de la seva solució Cloud, Microsoft Dynamics CRM Online conjuntament amb Microsoft 365 Online, o si les necessitats d'integració amb el vostre ERP ho requereixen en la seva versió on premise, Microsoft Dynamics CRM.

 • BMP

  La posada en marxa de solucions BPM representa a curt termini una de les millors inversions a realitzar a l'empresa. Li permetria l'optimització del seus processos de negoci mitjançant la definició dels usuaris involucrats en els diferents fluxes de treball que es desenvolupen diàriament a la seva companyia.

  A eXIT l'ajudem a seleccionar l'eina del mercat que millor va a cobrir totes les seves necessitats, l'acompanyem en la personalització, el disseny dels rols i fluxes de treball, en el desenvolupament dels mòduls específics i en la integració amb les seves aplicacions de negoci.

 • BI

  Quan es precisa que totes les dades i informació generada per la companyia sigui processada, unificada i presentada als usuaris clau per a la seva correcta interpretació i presa de decisió, és el moment d'utilitzar les eines de BI (Business Intelligence).

  A eXIT l'ajudem al tractament de la informació procedent de fonts heterogènies mitjançant, creem els espais de dades necessaris per a que posteriorment les eines de BI com Microsoft Power BI generin els quadres de comandament, informes i indicadors de negoci que les persones claus de la seva companyia precisen diariament en la seva presa de decisió.

Tecnologies
Desenvolupament a mida sobre tecnologia Microsoft .NET Bases de dades SQL Server Web, Intranet, Gestió Documental amb Microsoft Sharepoint La teva empresa i aplicacions en el núvol amb Microsoft 365 La teva empresa i aplicacions en el núvol amb Microsoft Azure Business Intelligence amb Power BI Solucions empresarials ERP amb Microsoft Dynamics NAV (Navision) Solucions empresarials CRM amb Microsoft Dynamics CRM
Desenvolupament a mida sobre tecnologia Microsoft .NET Bases de dades SQL Server Web, Intranet, Gestió Documental amb Microsoft Sharepoint La teva empresa i aplicacions en el núvol amb Microsoft 365 La teva empresa i aplicacions en el núvol amb Microsoft Azure Business Intelligence amb Power BI Solucions empresarials ERP amb Microsoft Dynamics NAV (Navision) Solucions empresarials CRM amb Microsoft Dynamics CRM
Pujar

Solucions per aAplicacions Web

A eXIT analitzem les necessitats de cada projecte amb la finalitat de dissenyar i desenvolupar la solució web més adient i utilitzant les principals eines del mercat.

Som capaços de dissenyar i desenvolupar des d'una petita web gestionada mitjançant un sistema de gestió de continguts (CMS) a complexes plataformes web integrades amb aplicacions externes com el seu ERP, CRM o sistema de gestió a mida.

Productes
 • Desenvolupament web

  A eXIT creiem en un desenvolupament de la seva web dissenyat i desenvolupat a mida, evitant l'ús d'eines i plantilles que sovint són un clar obstacle per aconseguir l'objectiu final: crear una correcta imatge de marca, arribar als clients potencials de la forma adient i gestionar tot el seu contingut de productes i serveis de forma coherent a la seva gestió natural dins de la companyia.

  Tots els nostres desenvolupaments web s'implementen tenint en especial consideració l'optimització del codi i el seu contingut per aconseguir un bon posicionament en els principals cercadors (optimizació SEO).

 • Desenvolupaments web SaaS

  Si el seu negoci presta servei en l'àmbit digital, es plantejarà la conveniència d'adaptar el model de negoci a modalitat Sofware as a Service (SaaS), o fins i tot si es requereix Infrastructure as a service (IaaS) i/o Platform as a service (PaaS).

  L'equip d'eXIT ha adaptat i implementat amb èxit diversos models de negoci basats en SaaS, tant en el sector sofware, energètic o en comunicacions. La mateixa filosofia de desenvolupament: a mida de les necessitats, s'adapta al nou entorn cloud de consum.

 • Ecommerce

  Si vol vendre el seu producte a Internet i ha arribat el moment d'establir la seva pròpia botiga virtual per augmentar les vendes y volum de negoci compta amb la possibilitat d'una botiga B2C (Business to Consumer) o B2B (Business to Business).

  Des d'eXIT li proposarem una solució completament integrada amb els seus sistemes interns, que simplifica la nova gestió i nous processos, reduïnt el temps de dedicació dels seus equips a la gestió de productes, tarifes, comandes... així com la integració dels sistemes de pagament online més importants (pasarel·la de pagament del seu banc, PayPal,…).

 • Websites corporatius

  La peça clau de qualsevol presència digital segueix sent, encara avui en dia, el website corporatiu de l'empresa. La carta de presentació però també el paraigües que vertebra i canalitza totes les nostres accions a internet a nivell desktop, tablet o mobile.

  Cada projecte té uns objectius propis i l'equip d'eXIT s'alinia estratègicament i tecnològicament en la seva consecució a través d'un projecte integral i a mida claus en mà.

 • Portals verticals

  Quan sorgeix la necessitat d'aglutinar productes i serveis d'un mateix sector, el desenvolupament d'un portal d'informació vertical sembla una gran oportunitat de negoci per a guanyar visibilitat, dirigir tràfic al nostre site corporatiu i per a controlar els nostres competidors.

  El portfolio d'eXIT compta amb desenvolupament de portals verticales per a tot tipus de sectors, en especial electrònica, transport o educació, dotant cada plataforma de les eines de gestió de continguts que garanteixen l'escalabilitat, creixement i capacitat d'integració amb el seu entorn necessaris per a la seva projecció a mitjà termini.

Tecnologies
Desenvolupament llocs web sobre tecnologia Microsoft .NET Desenvolupament llocs web amb Microsoft Sharepoint Desenvolupament llocs web responsius amb HTML5 i CSS3 Desenvolupament aplicacions web com a servei amb tecnologia Microsoft Azure Desenvolupament de llocs web amb el Gestor de Continguts (CMS) Umbraco Desenvolupament llocs web de comerç electrònic (ecommerce) sobre nopCommerce (open source)
Desenvolupament llocs web sobre tecnologia Microsoft .NET Desenvolupament llocs web amb Microsoft Sharepoint Desenvolupament llocs web responsius amb HTML5 i CSS3 Desenvolupament aplicacions web com a servei amb tecnologia Microsoft Azure Desenvolupament de llocs web amb el Gestor de Continguts (CMS) Umbraco Desenvolupament llocs web de comerç electrònic (ecommerce) sobre nopCommerce (open source)
Pujar

Solucions per aSocial Media

Des del moment en què les principals xarxes socials han permès el desenvolupament d'aplicacions utilitzant llurs respectives API d'integració, a eXIT apostem decididament pel desenvolupament d'aplicacions dins de les xarxes socials (Facebook, Twitter, LinkedIn,…).

Es tracta d'un canal de comunicació i marketing on totes les marques han d'estar presents i ser capaces de relacionar-se amb llurs seguidors de la forma més eficient possible.

Les xarxes socials són vitals per a la comunicació de la marca amb els seus usuaris. Unificar la relació i controlar totes les xarxes és clau per treure partit al nou espai social.

Productes
 • Social apps

  Les aplicacions a les xarxes socials són el mitjà més efectiu d'atreure els usuaris i aconseguir un engagement real dels seguidors amb les marques.

  A eXIT desenvolupem aplicacions en xarxes socials a mida, des de les més simples i tradicionals (com concursos, enquestes, promocions,...) fins a les campanyes de marketing més complexes on es requereixi  un alt coneixement tècnic d'integració amb les diferents xarxes socials o integració amb plataformes pròpies (com pot ser la integració del CRM tradicional amb la base de dades generada, Social CRM, etc.).

 • Xarxes socials corporatives

  Porti la seva companyia un pas més enllà amb la seva Intranet corporativa, facilitant eines pròpies de les xarxes socials dins de la pròpia organització. Crei espais de col·laboració, intensifiqui les relacions entre els empleats, els equips i els departaments conseguint que la base de coneixement flueixi sense esforç.

  A eXIT portem molts anys transmetent el valor afegit i retorn de la inversió que significa oferir aquestes eines a les empreses, i per tant treballem amb la integració de les millors solucions del mercat com IBM Connections o Micrososoft Sharepoint 2013 amb Yammer.

 • CRM social

  Social Network Platform (Quimera) es una solució de CRM social que centralitza y permet la gestió activa d'accions de comunicació en xarxes socials per part d'agències i departaments de Màrketing amb gran activitat a les xarxes socials.

  De filosofia claramente social, permet captar dades d'usuari, perfilar usuaris en base a indicadors de negoci propis (geoposicionamient, venda creuada de productes,...) i impactar de tornada als mateixos de forma segmentada utilitzant els mateixos espais i formats d'interacció de cada xarxa social.

 • Social commerce

  Una de les grans apostes actuals passa per convertir el comerç electrònic en una experiència social i més qualitativa a través de l'extensió en xarxes socials.

  Tot l'expertise de l'equip eXIT en aplicacions web d'ecommerce i la capacitat de desenvolupament en social apps convergeixen en solucions integrals de social commerce a mida. A més l'operativització de la estratègia en xarxes socials permet una fàcil gestió i un més gran control del retorn efectiu.

Tecnologies
Desenvolupament aplicacions integrades amb Facebook Desenvolupament aplicacions integrades amb Twitter Desenvolupament aplicacions integrades amb LinkedIn Desenvolupament aplicacions integrades amb Google+ Desenvolupament aplicacions integrades amb Pinterest Desenvolupament aplicacions integrades amb RSS Desenvolupament aplicacions integrades amb YouTube
Desenvolupament aplicacions integrades amb Facebook Desenvolupament aplicacions integrades amb Twitter Desenvolupament aplicacions integrades amb LinkedIn Desenvolupament aplicacions integrades amb Google+ Desenvolupament aplicacions integrades amb Pinterest Desenvolupament aplicacions integrades amb RSS Desenvolupament aplicacions integrades amb YouTube
Pujar

Solucions per aMobilitat

Com a experts en integració de tecnologies, podem ajudar-lo a portar les eines i processos de negoci de la seva empresa als dispositius mòbils dels seus empleats. La mobilitat en els equips de vendes o l'equip directiu és un factor clau per a la millora en els negocis.

eXIT desenvolupa aplicacions mòbils a mida per a que l'empresa o agències de Màrketing puguin comptar amb la tranquilitat d'un equip de desenvolupament experimentat en aplicacions mòbils.

Productes
 • Mobile apps

  La nostra capacitat de desenvolupament cobreix aplicacions mòbils, tant tablet como mòbil, per a IOS, Android, Windows Phone i Blackberry, que s'integren amb els sistemes de gestió empresarial dels nostres clients.

  En resposta a qualsevol necessitat, oferim un servei integral: desd del disseny conceptual, la programació i fins la publicació de les mateixes en les corresponents botigues de distribució.

 •  Xarxes socials corporatives mòbils

  Les xarxes socials corporatives mòbils ja són un present de la col·laboració empresarial i una potent eina en la mesura en què s'integra amb la plataforma IT de l'empresa.

  XIT pot dotar la seva organització d'un entorn de col·laboració 2.0, privat i segur facilitant l'accés als grups de treball de la documentació corporativa.

 • ERP mobile

  La mobilitat no pot ser aliena a les solucions ERP. Tot el contrari, totes les operacions que controlem han de poder ser realitzades des de qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu.

  Esteneu l'abast del vostre ERP amb eXIT. Amb la mateixa filosofia de desenvolupament de l'ERP clàssic millorarà la qualitat del seu servei, augmentarà la productivitat i capturarà les dades amb més precisió.

 • CRM mobile

  Vivim en un món mòbil, i la seva organització ha de plantejar-se prendre partit. Permeteu que els vostres empleats realitzin des de llur tablet o smartphone les mateixes tasques que realitzen al seu CRM per a PC.

  El desenvolupament d'una aplicació nativa permetrà accedir a les dades des de qualsevol lloc a través del seu dispositiu i millorar la col·laboració del seu equip per prendre les millors decisions, sigui on sigui.

 • Mobile BI

  Tingueu la informació al moment, actueu immediatament i aconseguiu els millors resultats gràcies a la integració mòbil de Business Intelligence.

  Aposteu per un intercanvi bidireccional real de dades per prendre les decisions en qualsevol moment i en qualsevol lloc.

 • M commerce

  On no arriba cap altre dispositiu, pot arribar un telèfon mòbil, també per al seu negoci.

  eXIT crea aplicacions individualitzades que estenen el catàleg de productes i serveis de la seva empresa per quedar-se als tablets i smartphones dels clients.

  Combinem característiques de diferents aplicacions a les que afegim la personalització de marca i els comportaments necessaris per crear una solució M commerce a mida.

Tecnologies
Desenvolupament aplicacions mòbils en HTML5 i CSS3 Desenvolupament aplicacions mòbils per a Android Desenvolupament aplicacions mòbils per a iPhone i iPad (Apple iOS) Desenvolupament aplicacions mòbils amb Xamarin de Microsoft
Desenvolupament aplicacions mòbils en HTML5 i CSS3 Desenvolupament aplicacions mòbils per a Android Desenvolupament aplicacions mòbils per a iPhone i iPad (Apple iOS) Desenvolupament aplicacions mòbils amb Xamarin de Microsoft
Pujar

Solucions per aSAAS i Solucions Cloud

En l'àmbit de solucions d'hospedatge, comunicacions i infraestructura tècnica, eXIT és soci tecnològic d'Acens Acens i partner de Microsoft especialitzat en solucions Cloud, oferint als clients les solucions integrales que millor s'adapten a llurs necessitats.

Solucions

Cloud Hosting (IAAS)

La millor elecció depén de les necessitats de cada projecte, per aquest motiu a eXIT podem acompanyar-lo i oferir-li el millor servei en qualsevol tipologia d'Allotjament Cloud:

 • Allotjament en Cloud Públic:

  Despleguem les seves aplicacions de Cloud Públic de forma fàcil y ràpida i pagant únicament per allò que necessiti. Gestionem la seva plataforma Cloud, els nostres serveis de gestió integral li garanteixen el millor nivell de servei per a la seva infraestructura tecnològica mentre el client pot dedicar-se a allò realment important: el seu negoci.

 • Allotjament en Cloud Privat:

  Per a les empreses que desitgen externalizar el seu departament de tecnologia i vulguin preservar el control físic, privacitat i rendiment sobre l'equipament de la seva infraestructura.

 • Allotjament en Cloud Híbrid:

  En molts escenaris la solució òptima és el Cloud Híbrid, que té parts dedicades i privades (Cloud Privat) i altres compartides (Cloud Públic).

Cloud Services (PAAS)

 • Windows Azure:

  Accediu a una plataforma de núvol oberta i flexible que permet compilar, implementar i administrar aplicacions ràpidament, en una xarxa global de centres de dades administrats per Microsoft. Pot compilar aplicacions en qualsevol lenguatge, eina o marc. I pot integrar les seves aplicacions de núvol públiques amb l'entorn d'IT existent.

Cloud Software (SAAS)

 • Solucions SaaS a mida:

  Si el seu projecte o model de negoci està basat en una plataforma tecnològica i requereix una solució en el núvol (Cloud) amb diversos models de suscripció, a eXIT tenim una dilatada experiència en el desenvolupament d'aquest tipus de plataformes tecnològiques que lliurem als nostres clients, i ells ofereixen els seus serveis als propis clients (suscriptors) com Software-as-a-Service (SaaS).

 • Correu:

  Analitzem les seves necessitats de correu electrònic i eines de col·laboració (agenda, contactes, documents,...) per a oferir-li i gestionar-li la solució que millor s'adapta a les seves necessitats.

 • Microsoft Office 365:

  Accediu des de qualsevol lloc a les eines de Microsoft Office que coneixeu i en les que confieu i gaudiu de serveis d'IT de nivell empresarial molt fàcils d'administrar.

  Provi'l gratis

 • Microsoft Sharepoint Online:

  SharePoint Online proporciona les eficaces característiques de SharePoint sense les despeses associades d'administració de la infraestructura. Les opcions d'administració flexibles us permeten mantenir el control que necessiteu per satisfer els requisits d'acompliment de la vostra organització.

 • Microsoft Exchange Online:

  Augmenteu la productivitat i protegiu la vostra organització amb correu electrònic de classe empresarial. Amb bústies de correu més grans i confiables, amb accés a la informació del vostre treball en qualsevol dispositiu i assegurant que les dades confidencials es troben protegides.

 • Microsoft Lync Online:

  Lync Online és un servei allotjat que us permet connectar amb altres persones a través de la missatgeria instantània (MI), video trucades i reunions en línia.

 • Microsoft Dynamics CRM Online

  Microsoft Dynamics CRM Online us ajuda d'una forma ràpida, familiar i flexible a trobar, aconseguir i desenvolupar totes les vostres relacions de forma rentable. Simplifica la implantació de CRM i redueix la càrrega d'IT mb una solució de CRM hospedada, actualitzada i mantinguda per Microsoft. Augmenta la productivitat amb una adopció ràpida per part de l'usuari. Microsoft Dynamics CRM Online, a l'igual que la versió en local, té la mateixa apariència que les aplicacions de productivitat de Microsoft Office que els teus empleats usen a diari. Centralitza ràpidament la informació dels clients i simplifica els processos de negoci.

  Provi'l gratis

Tecnologies
Solucions empresarials i de col·laboració en el núvol (Cloud) amb Microsoft Office 365 Solucions empresarials i de col·laboració en el núvol (Cloud) amb Microsoft Sharepoint Online Solucions empresarials i de col·laboració en el núvol (Cloud) amb Microsoft Exchange Online Solucions empresarials i de col·laboració en el núvol (Cloud) amb Microsoft Lync Online Solucions empresarials i de col·laboració en el núvol (Cloud) amb Microsoft Dynamics CRM Online Solucions empresarials i de col·laboració en el núvol (Cloud) amb Windows Azure
Solucions empresarials i de col·laboració en el núvol (Cloud) amb Microsoft Office 365 Solucions empresarials i de col·laboració en el núvol (Cloud) amb Microsoft Sharepoint Online Solucions empresarials i de col·laboració en el núvol (Cloud) amb Microsoft Exchange Online Solucions empresarials i de col·laboració en el núvol (Cloud) amb Microsoft Lync Online Solucions empresarials i de col·laboració en el núvol (Cloud) amb Microsoft Dynamics CRM Online Solucions empresarials i de col·laboració en el núvol (Cloud) amb Windows Azure
Pujar

LA NOSTRA VISIÓ

Extreme IT t'acompanya en el viatge constant de millorar el teu negoci amb les solucions TIC més adients. Som una software factory especialitzada en solucions empresarials a mida, seguint una visió simple però potent.

NO PROVEÏM, ACOMPANYEM

eXIT és la companyia que suma en totes les etapes del projecte.

SOM TECNOLOGIA

Les persones i el talent que conformen l'equip eXIT ens prenem molt seriosament la tecnologia.

ANTICIPANT AL FUTUR MÉS IMMEDIAT

Anticipem necessitats i avancem solucions per impulsar els projectes sempre un pas més enllà.

Tancar

Seguint amb Interès:

Som partners amb:
 • Microsoft Partner Microsoft Partner
 • Telefonica Partner IT homologat per Telefonica
 • Acens Acens the cloud hosting company
 • IBM IBM
 • Umbraco Partner Umbraco CMS
 • Cookiebot Cookiebot
 • Docparser Oficina sense papers amb OCR de Docparser
 • Veeam Backup con Veeam

Extreme IT

Extreme Information Technologies, S.L. (eXIT) és una software factory entregada al disseny i desenvolupament tecnològic de solucions globals de gestió i comunicació empresarial. Un referent del clúster TIC de Catalunya, amb més de 15 anys d'experiència en els àmbits retail, financer media o energètic.

Amb una visió potent i clara sobre les TIC: acompanyar tecnològicament els reptes dels seus clients per a guanyar en productivitat dels seus negocis. Per això, en tots els projectes i solucions està present la constant innovació, evolució tecnològica, mobilitat i l'ús d'Internet com principals eines.

La nostra força rau en un equip humà amb àmplia experiència en les solucions de gestió tradicional, tecnologies de la informació i de les comunicacions totalment orientat a l'ús d'Internet com suport d'aplicacions globals.

Un àmbit de solucions global gràcies a la nostra xarxa de servei amb aliances estratègiques amb els líders de l'àmbit TIC en Social Business, Business Solutions, serveis d'Internet i Email Marketing que permeten sumar equips a mida per a qualsevol tipus d'implantació i suport.

Contacte

Un viatge que comença donant el primer pas...

Extreme Information Technologies, S.L. :: España (HQ)
Edifici SCV Forum
Ctra. Rubí-St.Cugat, 40, 6ª planta ()
08174 St.Cugat del Vallés
Barcelona (Spain)
+34 93 544 2111

Extreme Information Technologies, S.L. :: México

C./ Yautepec, 32, 06 ()
06140 Condesa, Cuathémoc
Mexico DF (Mexico)
+52 554 961 2876

Més Exit:
Vols rebre novetats?
Vols sumar amb nosaltres?

Descobrir nou talent és sempre una aportació d'inspiració.

Comparteix-nos el
teu perfil professional