Extreme Information Technologies S.L. (en endavant “eXIT”) és titular del present portal corporatiu sota l'adreça web http://www.extreme-it.es

L'accés a la informació relativa a productes i serveis continguts en aquest website comporta l'acceptació de les condicions previstes en el present Avís Legal.

VALIDESA DE LA INFORMACIÓ

La informació continguda en aquestes pàginas és la vigent a la data de la seva darrera actualització. "eXIT" es reserva el dret a modificar l'esmentada informació en qualsevol moment.

Els continguts del portal, en especial les referències informatives i publicitàries, llevat de que expressament s'indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant. "eXIT" es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcial o totalment els actuals continguts del portal d'"eXIT" quan ho consideri adient així com impedir o restringir l'accés de forma temporal o permanent.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El portal d' "eXIT", les pàgines que comprén i la informació o elements continguts en elles, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial. "eXIT" no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts a les pàgines del portal d'"eXIT" quan la titularitat dels mateixos no correspongui a ”eXIT”.

USOS PROHIBITS I PERMESOS

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cesió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa de llurs respectius titulars. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial d'"eXIT". En especial, no podrà alterar-los, modificar-los o suprimir-los ni total ni parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat d'”eXIT”.

Queda prohibit, llevat dels casos en què expressament ho autoritzi "eXIT", establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web d'”eXIT!” diferents de la pàgina principal del seu portal, accesible a l'adreça URL http://www.extreme-it.es, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web d'"eXIT" o la informació continguda en elles sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'altra persona, empresa o entitat.

RESPONSABILITATS

"eXIT" no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts a les pàgines del portal d'"eXIT", que poden veure's impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.